Fysioterapia

Palvelut

Fysioterapian tavoitteena on ylläpitää ja parantaa ihmisten toimintakykyä ja liikkumista

Tarjoamme laadukasta ja tieteelliseen näyttöön perustuvaa fysioterapiaa asiakaslähtöisellä otteella. Autamme sinua saamaan avun erilaisiin tuki- ja liikuntaelimistön vaivoihin vahvan erityisosaamisemme ja nykyaikaisten fysioterapiassa käytettävien hoitolaitteiden avulla. Fysioterapeuttimme kehittävät ammattitaitoaan jatkuvasti alan huippujen koulutuksissa ja haluamme olla tuottamassa hyvän olon fysioterapiaa juuri sinun tarpeisiisi.

Fysioterapian avulla edistämme asiakkaidemme toimintakykyä ja liikkumista. Aluksi kartoitamme asiakkaamme tarpeet sekä tutkimme kivun tai liikehäiriön syyn. Tämän avulla luomme suunnitelman jolla pyrimme helpottamaan kipua ja palauttamaan elimistön tilanteen normaaliksi. Fysioterapian osana suunnittelemme ja ohjaamme tarvittavat harjoitteet, teemme manuaalista käsittelyä tai fysikaalista hoitoa – asiakkaamme tarpeen mukaan. Sinä olet aina etusijalla.

Meille voit tulla fysioterapiaan joko lääkärin lähetteellä tai ilman!

Fysioterapia

Fysioterapiapalvelumme kattaa seuraavat hoitomenetelmät

Avaa lisätiedot klikkaamalla

Hyvänlaatuinen asentohuimaus

Hyvänlaatuisella asentohuimauksella tarkoitetaan sisäkorvaperäistä huimausta, joka johtuu toimintahäiriöstä sisäkorvan kaarikäytävissä. Kaarikäytävissä kehon asentoa ja tasapainoa aistivaan kaarikäytävään kertyvä sakka saa aikaan virheaistimuksen, joka 2–20 sekuntia asennon muutoksen jälkeen tuntuu kiertohuimauksena. Huimaus tulee usein vain pään ollessa tietyssä asennossa siirryttäessä esimerkiksi istualta makuulle tai taivutettaessa päätä esimerkiksi kasvoja pestessä. Sen sijaan huimaus ei yleensä estä liikkumista.

Vaiva kestää useiden viikkojen ajan, keskimäärin 10 viikkoa, mutta voi kestää huomattavasti kauemminkin. Se voi myös parannuttuaan uusia.

Fysioterapian avulla voimme auttaa asiakasta toipumaan asentohuimauksesta nopeammin ohjaamalla oireiden mukaisia harjoitteita.

Kinesioteippaus

Kinesioteippaus on kehitetty alunperin jo 1970-luvun loppupuolella Japanissa, kun kiropraktikko Kenzo Kase  huomasi ihon kevyen liikuttelun vaikuttavan positiivisesti nivelen liikelaajuuteen sekä koettuun kipuun. Aluksi haluttu vaikutus saatiin terapeutin kosketuksella ja fasilitaatiolla, mutta Kasen tavoitteena oli saada vaikutus myös kestäväksi terapiakerran jälkeen. Johtoajatuksena oli tukea kehon luonnollista paranemisprosessia ja tähän ratkaisuksi löytyi ainutlaatuinen elastinen teippi, joka kiinnitetään iholle erityisten tekniikoiden avulla.

Kinesioteippausta käytetään yleisimmin lievittämään kipua, lisäämään nivelliikkuvuutta, ohjaamaan liikettä tai kehon käyttöä, kohentamaan asento- ja liiketuntemusta sekä optimoimaan lihastoimintaa. Lisäksi kinesioteipin avulla voidaan vaikuttaa liikkeen laatuun ja rytmiin, ohjata niveltä toimimaan mekaanisesti oikein tai tarvittaessa tukea niveltä toiminnallisesti. Myös erilaiset turvotustilat voivat usein olla otollisia kinesioteippauskohtaita.

Kinesioteippaus on luonteeltaan sensorinen teippaus ja sen vaikutus perustuu pääsääntöisesti proprioseptiikkaan, ihon ja sen alla olevien kudosten kautta keskushermostolle välittyviin aistimuksiin sekä teipin avulla tehtäviin kevyisiin kudosten siirtoihin.

Kinesioteippausta voidaan käyttää esimerkiksi terapeuttisen harjoittelun tukena ja yhtenä fysioterapeuttisena keinona osana muuta kuntoutusta.

McKenzie-menetelmä

Uusiseelantilaisen fysioterapeutin Robin McKenzien luoman menetelmän pohjana on tuki- ja liikuntaelinongelmien mekaaninen diagnoosi ja hoito. Siksi se tunnetaan myös nimellä mekaaninen diagnostisointi- ja terapiamenetelmä (MDT-menetelmä). Menetelmällä voidaan hoitaa paitsi lannerangan, myös kaula- ja rintarangan ongelmia sekä perifeerisiä niveliä ja niitä ympäröiviä pehmytkudoksia. Mekaaninen diagnostisointi ja hoito alkaa potilaan taudinkuvan määrittelyllä ja fyysisellä tutkimuksella, missä pääpaino on oireiden analysoinnissa suhteessa tiettyihin toistettuihin rangan liikkeisiin ja pitkäkestoisiin asentoihin. Potilaalle suunnitellaan yksilöllinen hoito-ohjelma hänen kipunsa, sentralisaatio-ilmiön ja liikkeiden käyttäytymisen perusteella.

Robin McKenzien kuvaama sentralisaatio- ilmiö on kliinisesti havannoitavissa oleva ilmiö, missä tiettyjen liikkeiden tai asentojen vaikutuksesta oireiden voimakkuus ja sijainti vähenee raajan periferisissä osissa voimistuen sentraalisesti paikallistuen selkärangan alueelle.

Hoidon päätavoitteina ovat:

  • Poistaa kipu
  • Palauttaa rangan täydellinen toiminta
  • Ehkäistä vaivan uusiutuminen ja progressiivinen paheneminen

Hoito koostuu spesifeistä harjoituksista, asennon hallinnan opetuksesta, liikkeistä ja ennaltaehkäisystä sekä ensiapu-ohjeiden opetuksesta uusien kipuepisodien pahenemisen ehkäisemiseksi.

Pre- ja postoperatiivinen kuntoutus

Ennen suunniteltua leikkausta aloitettu fysioterapia valmistaa asiakasta tulevaan ja nopeuttaa merkittävästi kuntoutumista operaatiosta. Monesti leikkausta saattaa joutua odottamaan useita kuukausia, joten tämä aika kannattaa käyttää hyväksi ja vahvistaa lihaksistoa sekä lisätä liikkuvuutta jotta toipuminen olisi mahdollisimman nopeaa.

Leikkauksen jälkeen oikein ajoitetut kuntoutustoimenpiteet ja oikealla kuormalla suoritetut harjoitteet mahdollistavat parhaan mahdollisen tuloksen leikkauksen jälkeen ja nopeuttaa paluun hyvään arkeen. Käytössämme on esimerkiksi lihasstimulaattorit, joilla pystymme saamaan lihasjännityksen aikaan ja vahvistamaan lihaksistoa jo ennen kuin operoidulle alueelle saa tuottaa nivelen liikettä. Suunnittelemme jokaiselle asiakkaalle yksilöllisen postoperatiivisen kuntoutuksen lääkärin ohjeiden ja fysioterapeutin ammatitaidon avulla.

Purentalihasten käsittely

Kireät purentalihakset voivat aiheuttaa leukakipuja, päänsärkyjä, hampaisiin ja hartioihin heijastuvia kipuja, huimausta ja koko kehon tasapainon muutosta.

Purentavaivasta kärsivä puree hampaitaan usein nukkuessa tai tiedostamattaan myös hereillä ollessaan. Pureminen voi olla narskuttelua tai staattisempaa yhteen puremista. Staattisempi yhteenpureminen aiheuttaa tavallisemmin lihasten väsymistä ja kipeytymistä sekä leukanivelten kipeytymistä.

Stressi tai muut elämän paineet saattavat toimia laukaisevana tekijänä purentaelimen toimintahäiriölle.

Hoidossa käsitellään kaulan ja niskan lihakset, rintalihakset, pään alue ja kasvot sekä purentalihakset.

Shockwave-paineaaltohoito

Shockwave on uusi ja erittäin tehokas hoitokeino lihas-, nivel- ja jännevaivoihin. Hoido perustuu mekaanisen paineen tuottamiseen kipualueelle tai kireisiin lihaksiin. Paineen ansiosta aineenvaihdunta vilkastuu hoidettavalla alueella, kipu lievittyy ja paranemisprosessi käynnistyy. Shockwave-hoito todistetusti myös pienentää esimerkiksi olkapään kalkkeumia ja kantapohjan luupiikkiä, jolloin pystymme tehokkaasti hoitamaan kyseisiä yleensä hankaliakin vaivoja.

Tehokkainta shockwave-hoito on yhdistettynä perinteisiin fysioterapian menetelmiin, jolloin saamme parhaan vasteen hoidoille. Hoitokertoja tulee vaivasta riippuen 3-6. Shockwave soveltuu esimerkiksi seuraaviin tule-ongelmiin:

  • Kalkkiolkapää
  • Tenniskyynärpää
  • Kantakalvon tulehdus eli kantaluupiikki
  • Juoksijan polvi
  • Akillesjänteen krooniset vaivat
  • Pehmytkudoskäsittelyt
  • Lonkan alueen vaivat

Suorien vatsalihasten erkauma

Suorien vatsalihasten erkauma, diastasis recti abdominis, on normaali ilmiö raskaana olevilla ja synnyttäneillä naisilla. Suurin osa palautumisesta tapahtuu synnytyksen jälkeen spontaanisti kahden kuukauden aikana. Osalla erkauma ei kuitenkaan palaudu ja vuoden jälkeen synnytyksestä  palautumista ei enää tapahdu ilman kuntoutusta. Erkaumaa esiintyy myös miehillä.

Erkaantumassa suorien vatsalihasten välissä oleva sidekudosjuoste (linea alba) venyttyy ja ohenee, jonka seurauksena siihen kiinnittyvät lihakset siirtyvät keskilinjasta sivulle päin. Linea alba voi venyä jopa 15 cm leveäksi, kun sen normaalileveys on n 2 cm.

Erkauma aiheuttaa paitsi kosmeettista haittaa, se myös altistaa erilaisille toimintahäiriöille. Mm. alaselän ja lantion alueen kivut, virtsaamis- ja ulostamisongelmat sekä ryhdin ongelmat voivat johtua erkaumasta.

Suorien vatsalihasten erkaantuman fysioterapian tavoitteena on palauttaa linea alban ja sitä kautta koko keskivartalon toimintakyky asteittain etenevän harjoitusohjelman avulla.

Työfysioterapia

Työfysioterapialla tuetaan ja edistetään työntekijän fyysistä työ- ja toimintakykyä omassa työympäristössään. Työfysioterapeutit mm. antavat ohjausta tuki- ja liikuntaelinten ongelmissa, mittaavat ja arvioivat fyysistä suorituskykyä, opastavat oikeissa työskentelyasennoissa ja -tavoissa osallistuvat uusien työskentelytilojen ja -välineiden suunnitteluun, ovat mukana moniammatillisessa työterveyshuollon toiminnassa sekä erilaisissa kuntoutusprosesseissa

Tarjoamme palveluita myös työyhteisöille. Luentoja, tyhy-päiviä, työpaikkaliikuntaa yms. Kysy lisää!

Varaa hoitoaika

Puhelimitse tai sähköisen ajanvarauspalvelumme kautta

OmaFysio